Стартира изпълнението на проект „Гражданско участие за прозрачна и справедлива съдебна система“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0051-С01 по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на ОП „Добро управление“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е отправяне на предложения за подобряване на процедурите и организацията на съдебната система за ускоряване на правораздаването, както и увеличаване на прозрачността чрез осъществяване на граждански контрол върху реформата й посредством по-активното включване на НПО в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа, касаещи по-ефективното и прозрачното функциониране на съдебната система. Тази обща цел се конкретизира в следните специфични цели, а именно:

  1. Създаване на модел и методика за прилагане на установените процедури на различните етапи от съдебното производство с цел оптимизация на работните процеси за ускоряване на правораздаването.
  2. Отправяне на препоръки, включително чрез пренасяне на добри практики, за съкращаване на времето за решаване на делата, подпомагане на процеса на модернизация на системата и повишаване на общественото доверие в нея.
  3. Отправяне на препоръки, включително чрез пренасяне на добри практики, за ефективно планиране на човешките ресурси (ЧР) в съдилищата и подход за оценка на тяхната ефективност в работата.
  4. Повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната система чрез модел за мониторинг и контрол за решаване на делата в разумен срок.

Постигането на целите на проекта ще бъде извършено чрез изпълнението на следните дейности:

  1. Извършване на анализи и проучвания, свързани с дейността на съдебната система за оценка на ефективността на работата и създаване на модел и методика за съкращаване на времето за решаване на делата за подпомагане на процеса на модернизация на системата и повишаване на общественото доверие в нея с цел подобрения при прилагането на установените процедури на различните етапи от съдебното производство чрез оптимизация на работните процеси за ускоряване на правораздаването; отправяне на препоръки, включително чрез пренасяне на добри практики, за съкращаване на времето за решаване на делата, подпомагане на процеса на модернизация на системата и повишаване на общественото доверие в нея, ефективно планиране на човешките ресурси (ЧР) в съдилищата и подход за оценка на тяхната ефективност в работата.
  2. Разработване на модел за предоставяне на правна помощ на граждани и бизнеса при значително забавено правосъдие като форма на осъществяване на мониторинг на ефективността на съдебната реформа и провеждане на информационни кампании с цел повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната система чрез модел за мониторинг и контрол за решаване на делата в разумен срок.
  3. Организиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране на модела за оказване на правна помощ сред гражданите и бизнеса.

Обща стойност на договора: 99 094,24 лева, от които 84 230,10 лева е европейско и 14 864,14 лева национално съфинансиране. Начална дата на изпълнение на договора: 29.01.2019 г. Крайна дата на изпълнение на договора: 29.05.2020 г.

Би сакал да кажам неколку збора за моето искуство со мојот адвокат Йорданка Шуманова.

Уште во првиот контакт со неа можев да увидам дека соработката ќе биде позитивна.

Имавме повеќе средби на коишто се беше спремно однапред и сите документи беа средени и подготвени како што треба.

Посетите што ги имавме во нотарските канцеларии и во министерството беа истотака организирани со голема професионалност, и на двете места не чекавме и севкупно се задржавме по 30 минути.

Професионалност, одлична организациска поставеност и перфектен тајминг, сето ова се одлики на мојот адвокат Йорданка Шуманова и ја препорачувам на секој што има потреба од адвокатски или услужни услуги.

Tодор Миладиновски, Македониjа

Впечатлена съм от професионализма и лоялността на адвокат Йорданка Шуманова. Имах проблеми с бившия си работодател, който преди да напусна, изплащаше възнагражденията ми със забава и след като напуснах отказа да ми изплати дължимото. Адвокат Шуманова, успя да защити правата и интересите ми и получих не само възнагражденията си с лихвите, но и лихва за забава на вече изплатените възнаграждения. Доволна от съвместната ни работа, отново ползвах услугите й, и благодарение на правните съвети съм на път да си върна и къщата, в която живея, а роднини успяха да я обявят за публична продан. 

Нина Николова

Възхитена съм от професионализма и от вдъхнатата ми надежда за победа на справедливостта! Сърдечно благодаря на адвокат Йорданка Шуманова от „Права за теб“ за проявеното човешко отношение към мен!

О. Крумова

Адвокат Шуманова, искам да изразя голямата си благодарност за доброто човешко и професионално отношение към  мен и положителното решение на казуса с работодателя ми и постъпилите плащания към мен.

С благодарност и уважение, Димитринка Велчева

Препоръчвам екипа на „Права за теб“ и специално адв. Йорданка Шуманова по отношение на казуси в областта на Търговското право, поради изпитаните от мен изключителен професионализъм, отдаденост и бързина при тяхното разрешаване!

Чавдар Денков – управител на „Криейт офис“ ЕООД

Бързото и правилно решаване на юридически казуси от „Права за теб“ неведнъж ни е помагало да се справим с трудни ситуации.

Борислав Николчев – „Изи финанс“ ЕООД

Искрени благодарности на „Права за теб“ за винаги компетентната и своевременна правна помощ по въпроси, свързани с Оперативните програми, реализирани със средства от Европейските фондове, както и във връзка с националния Закон за обществени поръчки! Дългогодишното ни партньорство е причината, поради която успяваме адекватно да защитим интересите на нашите клиенти!

Мария Денкова – управител на „Проджект хаус“ ЕООД

Преди 3 години ползвах услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ за заемане на една обявена работна позиция в адвокатското дружество, което управлявам. Възхитена съм от професионализма и отговорността в работата на екипа на „Права за теб“. Дадените от тях професионални съвети и преценката на качествата на кандидатите доведоха в крайна сметка до наемането не на едно лице, а на две лица на работа. Щастлива съм към днешна дата да споделя, че все още успешно  работя с този екип, който сформирахме с помощта на „Права за теб“, което само по себе си говори за нивото на услугите, които получих. С удоволствие споделям с познати опита си от съвместната работа с агенцията и препоръчвам услугите им, защото смятам, че това е пример за отговорно и професионално отношение към работата, с която се ангажират и заслужават доверие.

Адв. Елена Радева – управляващ партньор в Адвокатско съдружие „Радева и сие“

Ползваме услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ вече 3 години. Благодарение на  изключително добрия  подбор  на  служители, както и адекватните консултации за управлението  им, успяхме да  изградим отличен екип.

Борислав Николчев – „Изи Финанс“ ЕООД 

Отворени врати – безплатни юридически консултации два дни в месеца – всяка първа и трета сряда при предварително записан час.