… Или практически насоки при интервю за работа

Продължаваме да разнищваме тайните за доброто представяне на интервю. Този път се спряхме на основните въпроси, които задават HR специалистите и тяхното скрито значение.

Поканата за интервю означава, че нашето CV е предизвикало интерес и позицията е подходяща за нас. Сега остава да затвърдим това убеждение и да докажем на интервюиращия, че няма по-подходящ кандидат. В рамките на 30 минути трябва да го спечелим на наша страна. В толкова кратък период от време няма място за грешки, затова трябва добре да се обмислят отговорите на всеки един от евентуалните въпроси.

В таблицата по-долу са систематизирани въпросите, които ние от ПРАВА ЗА ТЕБ. БГ смятаме за най-често задавани от специалистите по човешки ресурси. Във втората графа „Какво иска да научи интервюиращият“ сме обобщили целите на всеки въпрос, а в третата графа „Възможни положителни отговори“ сме дали пример за положителен отговор, който работодателят би искал да чуе.

Редно е да отбележим, че верен отговор на тези въпроси няма – всичко зависи от конкретната ситуация, от вакантната позиция, от интервюиращия и от компанията. Вярваме обаче, че е добре да обобщим нашите познания и опит, и да ги споделим. Ако дори един от Вас се е чувствал по-уверен и се е представил по-успешно на предстоящо интервю – значи сме постигнали целта си за полезна информация.

ВЪПРОСИ КАКВО ИСКА ДА НАУЧИ ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ ВЪЗМОЖНИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТГОВОРИ
  1. ОТКРИВАНЕ НА ИНТЕРВЮТО
1 Какво знаете за нашата компания? Измерваме заинтересованост на кандидата и ангажираността му при кандидатстване. Отговорът би могъл да опише лицето като отговорно, способно за анализира и избира професионалната сфера, в която иска да се развива. Преди да кандидатствам за свободната позиция, видях сайта на компанията и ми направи впечатление, че сте динамично развиваща се компания. Тъй като предмета на дейност на Вашата организация е ……………, реших, че с моя опит в тази сфера и предвид квалификацията ми мога да допринеса за нейния растеж и налагане на пазара.
2 Разкажете ми нещо повече за себе си? Показва ценностната система на кандидата, с какво се идентифицира; добре е ако започне с описание на образованието или професионалния опит, едва след това семейството. Завърших образованието си в ….., специалност …. След дипломирането си започнах работа в …, което ми позволи да придобия ценен опит  в …. Поради тази причина реших да се развивам в сферата на …, тъй като това е работа, която ме кара да се чувствам удовлетворен и ме стимулира да се развивам.
3 Как бихте се описали? Показва ценностната система на кандидата; засича се информацията от предходния въпрос; сравняват се необходимите личностни качества за свободната позиция – комуникативен, амбициозен, педантичен, самокритичен. Аз съм организиран и отговорен човек, който се стреми да изпълнява прецизно и качествено поставените задачи. Харесва ми да работя в екип, тъй като считам себе си за комуникативен и подпомагането на колегите ми носи удовлетворение.
4 Кое според Вас Ви прави подходящ за тази позиция? Кои качества описва кандидатът като предимства за бъдещата позиция; доколко той е наясно какви качества и компетенции са необходими за заемането на свободната позиция. Съчетанието на образованието и професионалния  ми опит са моето най-голямо предимство. Считам, че притежавам необходимите умения, които сте посочили в обявата като изисквания. Опитът ми в тази сфера ми позволи да развия необходимите умения за …….. и да идентифицирам нуждите на потенциалните клиенти. Освен това познавам много добре пазара на тези продукти/ услуги и основните конкуренти на Вашата компания.
5 Защо искате да започнете работа при нас? Искаме да чуем предимствата на компанията спрямо конкурентите, предлагащи подобен продукт или услуга. Виждаме доколко кандидатът е запознат с дейността на компанията и какви са очакванията за бъдещото му развитие в нея. Търся работа в компания, която се е утвърдила като име на пазара и следва високи стандарти в своето развитие. Освен това компанията Ви е динамично развиваща се и смятам, че има бъдеще на българския пазар. Искам да работя в такава фирма, която стимулира и развива своите служители.
II. ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА КАНДИДАТА ДА ИЗПЪЛНЯВА РАБОТАТА
6 Последната Ви месторабота е ……………………………….. Каквa дейност извършвахте там и каква позиция сте заемали? Искаме да разберем доколко позицията, за която кандидатства лицето е равнопоставена на позицията, която е заемало; каква дейност е извършвало и кои са основните отговорности и изисквания. Основната сфера на дейност на фирмата, за която работя/работех е …. Там заемах позицията … , като основните ми отговорности включваха …Работата беше много интересна, но не предлагаше възможности за развитие.
7 Работили сте в ………………………. фирма в продължение на ……….  години. Каква е причината да търсите нова работа? Проверка на мотивацията на служителя, което ще предвиди продължителността на бъдещата му ангажираност, насока за ценностната система на кандидата. Аз съм отговорен и принципен човек и предпочитам дългосрочната заетост и ангажимент. В тази фирма съм посветил … години, през които ми бе предоставена възможност за развитие и придобиване на нови знания. С времето рутината в работата надделява и възможността за обогатяване на опита намалява. За мен основната ценност е усъвършенстването и обогатяването на опита, и поради тази причина си търся ново поприще за развитие.
8 Кои са най-добрите Ви постижения  в работата? Изисква от кандидата да спомене конкретни факти от трудовия си опит, проверка на представеното в CV-то, проверка на интересите на кандидата и доколко съвпадат със задълженията на обявената свободна позиция. Най-големият ми успех в работата е, когато успях да убедя прекия си ръководител да въведе нова услуга на пазара, която повиши приходите на фирмата с …%. Благодарение на тази инициатива получих бонус, което бе голямо признание за труда ми.
9 Какво като сфера на дейност и работна атмосфера  Ви допадаше най-много в последната Ви месторабота? Очакваме да чуем конкретни факти и дейности, които са релевантни за характеристиките на посочената позиция. Когато изпълнявах служебните си задължения, най-голямото предизвикателство за мен бе да убедя недоверчивите клиенти да закупят нашите продукти. Работата с клиенти е наистина предизвикателство, тъй като с всеки трябва да се подхожда индивидуално, да се преценяват неговите потребности и да се представи продукта/ услугата, така че те да бъдат удовлетворени.
10 Коя от досегашните Ви длъжности Ви е носила  най-голямо удовлетворение? Защо? С този въпрос се стремим да видим какви са интересите на кандидата и доколко те съвпадат с характеристиките на свободната позиция. Очакваме  да чуем конкретни дейности, които са носили удовлетвореност на лицето. На позицията …………… се чувствах най-удовлетворен, тъй като работата ми предоставяше възможност да се срещам с много и нови хора, да виждам веднага резултата от труда си и да удовлетворявам нуждите на клиентите.
11 Ако имахте възможност, какво бихте променили в организацията, за която сте работили? Търсим реалната причина за напускането на кандидата, ако не е посочена или е споделена друга, отчитаме и идеалната за кандидата работна атмосфера и това, което би го накарало да напусне, въпреки заплащането. Ако зависеше от мен, може би бих въвел повече правила за работа, които да регулират дейността на служителите във фирмата. Ще въведа ясни критерии за това кой какво прави в компанията и до къде се простират неговите задължения.
12 Считате ли, че сте имали/ имате задължения и отговорности, които са несвойствени за Вашата длъжност и които сте изпълнявали? Опишете ги и обяснете защо? До каква степен кандидатът е склонен да изпълнява допълнителни задачи, възложени му от прекия ръководител и да подпомага дейността на колегите си при нужда. Изпълнявал съм много задачи, които не са били свойствени на позицията ми, но това е било с цел да подпомогна дейността на колегите ми, които са били много ангажирани. Тези задачи са обогатили моя професионален опит и знания и са ме направили конкурентноспособен на пазара на труда.
13 Опишете какви трудности срещате при изпълнение на преките си задължения и как сте се справяли с тях? Очакваме конкретни примери от минало представяне. Целим да видим доколко са еднотипни грешките, какви механизми използва кандидата за справяне с проблемни ситуации и ако причината е в него, какво е предприел, за да подобри дейността си, търси ли помощта на околните, преди да се опита сам да се справи с проблема. По време на кариерата си човек допуска грешки. Бях пропуснал да приложа документ, нужен за обезпечаване на едно от плащанията от наш клиент. Успях да видя тази моя грешка на време, сигнализирах прекия си ръководител и заедно с колегите ми успяхме да предотвратим по-тежки последствия от този мой пропуск. Тази грешка ме научи да бъда много по-прецизен и отговорен в работата ми с документи.
14 Как постъпвате, когато Вашият пряк ръководител греши при решаването на даден проблем, който може да доведе до негативи за Вашата работа и/или дейността на фирмата? Засичаме информацията до колко кандидата изпада в конфликтни ситуации и какви са причините за напускането му на предходната длъжност; уменията на кандидата да дава обратна връзка и да предлага идеи, които биха подобрили дейността на звеното. Аз съм експерт в дейността си и считам, че като такъв съм длъжен да предотвратя негативни последици от нечие действие, независимо на каква позиция се намира. Случвало ми се е да давам своите предложения за подобряване на дадена инициатива, която в някой случаи се оказва полезна, в други не.
15 Налагало ли Ви се е в работа да правите неща, които не са съвсем редни? Изследва отношението на кандидата към незаконна дейност, под натиска на работодателя. Случвало ми се при предходен работодател да прикривам част от доходите на фирмата, което аз лично не приемам като нормална практика – поради това напуснах тази фирма.
16 Разкажете ми за случай, в който сте предложили нова идея.  Какво направихте, за да бъде приета идеята? Засича получената информация от въпрос 14, искаме да разберем доколко е инициативен кандидата или е склонен по-скоро да изпълнява нареждания; интересуваме се доколко умее да «продава» идеите си и убежадава събеседниците си. Една идея трябва да се защити, обоснове и приведе в действие, и едва тогава може да се оцени дали е добра или лоша. Във фирмата, за която работих, обявиха конкурс за нов продукт от фирмения асортимент. Моят проект спечели, не само защото бе новаторски, но и заради проучването, което бях направил/а на потребителското поведение и търсене на пазара.
17 Как си представяте идеалния ръководител? Очертаване на предпочитания от кандидата стил на управление и евентуалния стил, към който ще се стреми, ако има възможност; доколко организационната култура в нашата компания съвпада или се разминава с очакванията на кандидата. Аз предпочитам обективния ръководител, който умее да организира процеса на работа в своето звено, умее да използва силните страни на своите служители, така че те да се чувстват значими в своята работа.
18 Какво Ви стимулира в работата? Засичаме получените отговори на въпросите по-горе. Важно е да чуем до каква степен финансовите стимули са определящи за лицето или удовлетворението от самата работа. Ако свободната позиция предполага коопериране и работа в екип, водещо при оценката на отговора ще е работата с хора. Първостепенно за мен в работата е да имам добър екип, с който да работя. Това ме кара да ходя с удоволствие на работа и да виждам в проблемите предизвикателства. Самата работа ми носи висока доза на удовлетворение, ако мога да видя резултата от своя труд.
19 Кои свои качества считате за най-силни и защо? Кандидатът трябва да „опише“ (представи) себе си систематизирано и детайлно. Оценката на отговора на този въпрос зависи от профила на позицията, за която се кандидатства – пр. отговорен, амбициозен, креативен, самокритичен, работохолик и др. Аз съм отговорен и амбициозен човек, който се стреми да бъде добър в работата си. Характерно за мен е, че  съм много самокритичен, което кара хората около мен да ме мислят за работохолик.
20 Имате ли намерение да продължите образованието си и в каква сфера? Важно е сферата, в която кандидатът желае да повиши квалификацията си да съвпада с желанието му да заеме свободната позиция, като област на дейност; има отношение към очакваната дългосрочност на обвързването с компанията. Искам моите познания да са полезни за работата, която върша. Поради тази причина планирам да усъвършенствам своите ……..  умения, така че да бъда по-ефективен за фирмата, за която работя.
21 В каква посока планирате развитието на Вашата кариера? Проверяваме доколко кандидатът е амбициозен и по какъв начин вижда своето професионално израстване. Проверява се подадената от кандидата информация, за да се прецени доколко е бил искрен или е разиграл успешно етюд и показал само добра подготовка за интервюто. Според мен кариерата е повишаване на познанията в дадена област и не е обвързано задължително с израстване в йерархията. Бих желал новото ми работно място да ми даде нови предизвикателства, така че да развия и подобря уменията и способностите си в продажбите.
22 С какво не бихте направили компромис, независимо от нивото на  заплащане? Какви причини биха довели до напускането на кандидата, ако той заеме свободната позиция. Никога не бих приел да работя за работодател, който мами служителите си или ги кара да вършат нередни неща.
23 Колко смятате, че е адекватното заплащане за тази позиция? Създаване на представа близки ли са очакванията на кандидата за заплащането на труда с предвидения за това бюджет на работодателя. Според мен адекватното заплащане за тази позиция е …. лв. Освен това човек трябва да се докаже в работата си, за да иска високо заплащане. Предпочитам възнаграждението на моя труд да е обвързано с резултатите, които постигам в работата си.
24 Кога можете за започнете работа при нас, ако се спрем на Вашата кандидатура? Максимата колкото по-бързо, толкова по-добре не винаги е правилна. Ако кандидатът не е напуснал работа, се интересуваме дали е информирал настоящия си работодател за намеренията си да напусне, за какъв срок работодателя би се „разделил” с този служител  (каква е значимостта и ценността му за организацията), би  ли си позволил кандидата да си „почине”, преди да стартира на новата позиция и колко време. Моят работодател е наясно с намерението ми да напусна. Предварително сме се уговорили, при решение от моя страна, да остана до момента, в който да предам моята работа. Ако се спрете на моята кандидатура, ще ви информирам точно на коя дата мога да стартирам работата си при Вас.

            Разбира се, този споделен опит, както и който и да е друг – не е панацея за всяко интервю, нито ключ към благоразположението на всеки интервюиращ. Убедени сме обаче, че този опит ни дава повече увереност и преднина всеки път, когато тръгнем на интервю за работа.

              На добър час и успех! И още нещо – колкото и да е важно поведението ни да кореспондира със съответните очаквания, не по-малко важно е да бъдем искрени при интервюто за работа. Ако това не е нашият работодател, нека нещата станат ясни още сега и да продължим да търсим подходящото за нас място.

ПРАВА ЗА ТЕБ. БГ

Би сакал да кажам неколку збора за моето искуство со мојот адвокат Йорданка Шуманова.

Уште во првиот контакт со неа можев да увидам дека соработката ќе биде позитивна.

Имавме повеќе средби на коишто се беше спремно однапред и сите документи беа средени и подготвени како што треба.

Посетите што ги имавме во нотарските канцеларии и во министерството беа истотака организирани со голема професионалност, и на двете места не чекавме и севкупно се задржавме по 30 минути.

Професионалност, одлична организациска поставеност и перфектен тајминг, сето ова се одлики на мојот адвокат Йорданка Шуманова и ја препорачувам на секој што има потреба од адвокатски или услужни услуги.

Tодор Миладиновски, Македониjа

Впечатлена съм от професионализма и лоялността на адвокат Йорданка Шуманова. Имах проблеми с бившия си работодател, който преди да напусна, изплащаше възнагражденията ми със забава и след като напуснах отказа да ми изплати дължимото. Адвокат Шуманова, успя да защити правата и интересите ми и получих не само възнагражденията си с лихвите, но и лихва за забава на вече изплатените възнаграждения. Доволна от съвместната ни работа, отново ползвах услугите й, и благодарение на правните съвети съм на път да си върна и къщата, в която живея, а роднини успяха да я обявят за публична продан. 

Нина Николова

Възхитена съм от професионализма и от вдъхнатата ми надежда за победа на справедливостта! Сърдечно благодаря на адвокат Йорданка Шуманова от „Права за теб“ за проявеното човешко отношение към мен!

О. Крумова

Адвокат Шуманова, искам да изразя голямата си благодарност за доброто човешко и професионално отношение към  мен и положителното решение на казуса с работодателя ми и постъпилите плащания към мен.

С благодарност и уважение, Димитринка Велчева

Препоръчвам екипа на „Права за теб“ и специално адв. Йорданка Шуманова по отношение на казуси в областта на Търговското право, поради изпитаните от мен изключителен професионализъм, отдаденост и бързина при тяхното разрешаване!

Чавдар Денков – управител на „Криейт офис“ ЕООД

Бързото и правилно решаване на юридически казуси от „Права за теб“ неведнъж ни е помагало да се справим с трудни ситуации.

Борислав Николчев – „Изи финанс“ ЕООД

Искрени благодарности на „Права за теб“ за винаги компетентната и своевременна правна помощ по въпроси, свързани с Оперативните програми, реализирани със средства от Европейските фондове, както и във връзка с националния Закон за обществени поръчки! Дългогодишното ни партньорство е причината, поради която успяваме адекватно да защитим интересите на нашите клиенти!

Мария Денкова – управител на „Проджект хаус“ ЕООД

Преди 3 години ползвах услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ за заемане на една обявена работна позиция в адвокатското дружество, което управлявам. Възхитена съм от професионализма и отговорността в работата на екипа на „Права за теб“. Дадените от тях професионални съвети и преценката на качествата на кандидатите доведоха в крайна сметка до наемането не на едно лице, а на две лица на работа. Щастлива съм към днешна дата да споделя, че все още успешно  работя с този екип, който сформирахме с помощта на „Права за теб“, което само по себе си говори за нивото на услугите, които получих. С удоволствие споделям с познати опита си от съвместната работа с агенцията и препоръчвам услугите им, защото смятам, че това е пример за отговорно и професионално отношение към работата, с която се ангажират и заслужават доверие.

Адв. Елена Радева – управляващ партньор в Адвокатско съдружие „Радева и сие“

Ползваме услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ вече 3 години. Благодарение на  изключително добрия  подбор  на  служители, както и адекватните консултации за управлението  им, успяхме да  изградим отличен екип.

Борислав Николчев – „Изи Финанс“ ЕООД 

Отворени врати – безплатни юридически консултации два дни в месеца – всяка първа и трета сряда при предварително записан час.