Успешно приключи изпълнението на Дейност № 2 „Разработване на модел за предоставяне на правна помощ на гражданите и бизнеса при забавено правосъдие като форма на осъществяване на мониторинг на ефективността на съдебната реформа“ по проект „Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № BG05SFOP001 – 3.003 – 0051 на ОП „Добро управление“. В рамките на изпълнение на дейността бе разработен Модел за предоставяне на правна помощ на гражданите и бизнеса при забавено правосъдие.

Към разработения модел можете да откриете прикачени образци на заявление и декларация до Инспектората на ВСС, на жалба пред ВАС, на касационна жалба пред ВАС, на жалба за определяне на срок за процесуално действие при бавност по висящо гражданско дело и на искане за ускоряване по висящо наказателно дело.

Модел за предоставяне на правна помощ на гражданите и бизнеса при забавено правосъдие, ведно с описаните в него приложения:

1. Приложение № 1 – Данни за постъпилите и разгледаните заявления от Инспектората на ВСС по глава трета „а“ ЗСВ по тримесечни периоди от 01.10.2012 г. до 31.03.2019 г.

2. Приложение № 2 – Образец на заявление до ИВСС за констатиране на нарушаване правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок;

3. Приложение № 3 – Образец на декларация по чл. 60б, ал. 2 ЗСВ при подаване на заявление през ИВСС при забавено правосъдие;

4. Приложение № 4 Образец на жалба пред ВАС, 3-членен състав срещу отказ на МП по глава трета „а“ ЗСВ;

5. Приложение № 5 – Образец на касационна жалба пред ВАС, 5-членен с-в срещу съдебно решение на ВАС, 3-членен с-в;

6. Приложение № 6 – Образец на молба за определяне на подходящ срок за процесуално действие при бавност по висящо гражданско дело;

7. Приложение № 7 – Образец на искане за ускоряване по висящо наказателно дело.

Би сакал да кажам неколку збора за моето искуство со мојот адвокат Йорданка Шуманова.

Уште во првиот контакт со неа можев да увидам дека соработката ќе биде позитивна.

Имавме повеќе средби на коишто се беше спремно однапред и сите документи беа средени и подготвени како што треба.

Посетите што ги имавме во нотарските канцеларии и во министерството беа истотака организирани со голема професионалност, и на двете места не чекавме и севкупно се задржавме по 30 минути.

Професионалност, одлична организациска поставеност и перфектен тајминг, сето ова се одлики на мојот адвокат Йорданка Шуманова и ја препорачувам на секој што има потреба од адвокатски или услужни услуги.

Tодор Миладиновски, Македониjа

Впечатлена съм от професионализма и лоялността на адвокат Йорданка Шуманова. Имах проблеми с бившия си работодател, който преди да напусна, изплащаше възнагражденията ми със забава и след като напуснах отказа да ми изплати дължимото. Адвокат Шуманова, успя да защити правата и интересите ми и получих не само възнагражденията си с лихвите, но и лихва за забава на вече изплатените възнаграждения. Доволна от съвместната ни работа, отново ползвах услугите й, и благодарение на правните съвети съм на път да си върна и къщата, в която живея, а роднини успяха да я обявят за публична продан. 

Нина Николова

Възхитена съм от професионализма и от вдъхнатата ми надежда за победа на справедливостта! Сърдечно благодаря на адвокат Йорданка Шуманова от „Права за теб“ за проявеното човешко отношение към мен!

О. Крумова

Адвокат Шуманова, искам да изразя голямата си благодарност за доброто човешко и професионално отношение към  мен и положителното решение на казуса с работодателя ми и постъпилите плащания към мен.

С благодарност и уважение, Димитринка Велчева

Препоръчвам екипа на „Права за теб“ и специално адв. Йорданка Шуманова по отношение на казуси в областта на Търговското право, поради изпитаните от мен изключителен професионализъм, отдаденост и бързина при тяхното разрешаване!

Чавдар Денков – управител на „Криейт офис“ ЕООД

Бързото и правилно решаване на юридически казуси от „Права за теб“ неведнъж ни е помагало да се справим с трудни ситуации.

Борислав Николчев – „Изи финанс“ ЕООД

Искрени благодарности на „Права за теб“ за винаги компетентната и своевременна правна помощ по въпроси, свързани с Оперативните програми, реализирани със средства от Европейските фондове, както и във връзка с националния Закон за обществени поръчки! Дългогодишното ни партньорство е причината, поради която успяваме адекватно да защитим интересите на нашите клиенти!

Мария Денкова – управител на „Проджект хаус“ ЕООД

Преди 3 години ползвах услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ за заемане на една обявена работна позиция в адвокатското дружество, което управлявам. Възхитена съм от професионализма и отговорността в работата на екипа на „Права за теб“. Дадените от тях професионални съвети и преценката на качествата на кандидатите доведоха в крайна сметка до наемането не на едно лице, а на две лица на работа. Щастлива съм към днешна дата да споделя, че все още успешно  работя с този екип, който сформирахме с помощта на „Права за теб“, което само по себе си говори за нивото на услугите, които получих. С удоволствие споделям с познати опита си от съвместната работа с агенцията и препоръчвам услугите им, защото смятам, че това е пример за отговорно и професионално отношение към работата, с която се ангажират и заслужават доверие.

Адв. Елена Радева – управляващ партньор в Адвокатско съдружие „Радева и сие“

Ползваме услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ вече 3 години. Благодарение на  изключително добрия  подбор  на  служители, както и адекватните консултации за управлението  им, успяхме да  изградим отличен екип.

Борислав Николчев – „Изи Финанс“ ЕООД 

Отворени врати – безплатни юридически консултации два дни в месеца – всяка първа и трета сряда при предварително записан час.