Общи условия за ползване на www.pravazateb.bg

 1. Терминологични бележки
  1. Платформата PRAVAZATEB.BG е собственост на фондация “ПРАВА ЗА ТЕБ“, БУЛСТАТ 176961209, номер на вписване 2115007450.
  2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия
   2.1. Име на фондацията – “ПРАВА ЗА ТЕБ“;
   2.2. „Потребител“ – лицe, използващo pravazateb.bg;
   2.3. „Общи условия“ – правилата, които потребителят на www.pravazateb.bg приема при ползването му.
  3. Уеб сайтът www.pravazateb.bg  и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.pravazateb.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата на www.pravazateb.bg, той има право да се въздържа от ползването му, а в противен случай автоматично се приема, че потребителят е съгласен с Общите условия.
 2. Сигурност
  1. www.pravazateb.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителя.
 3. Достъп
  1. „Права за теб“ не гарантира постоянното функциониране на www.pravazateb.bg.
  2. „Права за теб“ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за потребителя.
  3. „Права за теб“ си запазва правото да пренасочва потребителя към други страници в интернет, които се контролират от „Права за теб“. В този случай за потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
  4. „Права за теб“ си запазва правото да пренасочва потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. „Права за теб“ няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.
 4. Отговорност
  1. Информацията, намираща се в www.pravazateb.bg, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след консултация с юрист.
  2. Информацията, предоставена на www.pravazateb.bg може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от съответната фактическа обстановка, като конкретните факти и обстоятелства може да не бъдат описани на www.pravazateb.bg. Това е причината, поради която „Права за теб“ не носи никаква отговорност, в случай че потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за потребителят настъпват вреди.
  3. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на „Права за теб“, чрез електронна поща или през www.pravazateb.bg включително, но не само, потребителят приема, че:
   11.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
   11.2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
   11.3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – „Права за теб“ може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.
 5. Защита на личните данни
  1. „Права за теб“ чрез www.pravazateb.bg следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.
 6. „Бисквитки“
  1. www.pravazateb.bg събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на потребителя.
 7. Информиране на потребителя
  1. Посочената на www.pravazateb.bg информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на „Права за теб“, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството на Република България или Европейския съюз, потребителят има възможност да се обърне към екипа на „Права за теб“ и да посочи несъответствието. „Права за теб“ запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост, да предприеме действия за отстраняване на несъответствието.
 8. Условия за промени
  1. „Права за теб“ запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.pravazateb.bg.
 9. Авторски права
  1. Цялата информация (снимки, статии, образци на документи и други материали) на www.pravazateb.bg представлява интелектуална собственост на „Права за теб“ и/или авторите в екипа на организацията.
  2. Използването на информация от/на  www.pravazateb.bg се извършва по следните правила: Всеки е свободен да споделя с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на www.pravazateb.bg), като едновременно: запазва всяка връзка/линк в дадения материал; посочва автора; без модификации; некомерсиално.
 10. Обратна връзка
  1. „Права за теб“ като социално отговорна организация, цени обратната връзка на потребителя.
  2. „Права за теб“ гарантира, че изпращането на съобщения до потребителя става само след изрична заявка от страна на потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на www.pravazateb.bg  и друга актуална информация около проекта.
  3. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на www.pravazateb.bg.
  4. „Права за теб“ си запазва правото да влиза във връзка с потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
   21.1. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на „Права за теб“ във връзка с www.pravazateb.bg, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
   21.2. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материалти на www.pravazateb.bg и нивото на проекта.
 11. Юридическа информация
  1. С използването на www.pravazateb.bg и информацията в него, потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно www.pravazateb.bg за лични и нетърговски цели.

Би сакал да кажам неколку збора за моето искуство со мојот адвокат Йорданка Шуманова.

Уште во првиот контакт со неа можев да увидам дека соработката ќе биде позитивна.

Имавме повеќе средби на коишто се беше спремно однапред и сите документи беа средени и подготвени како што треба.

Посетите што ги имавме во нотарските канцеларии и во министерството беа истотака организирани со голема професионалност, и на двете места не чекавме и севкупно се задржавме по 30 минути.

Професионалност, одлична организациска поставеност и перфектен тајминг, сето ова се одлики на мојот адвокат Йорданка Шуманова и ја препорачувам на секој што има потреба од адвокатски или услужни услуги.

Tодор Миладиновски, Македониjа

Впечатлена съм от професионализма и лоялността на адвокат Йорданка Шуманова. Имах проблеми с бившия си работодател, който преди да напусна, изплащаше възнагражденията ми със забава и след като напуснах отказа да ми изплати дължимото. Адвокат Шуманова, успя да защити правата и интересите ми и получих не само възнагражденията си с лихвите, но и лихва за забава на вече изплатените възнаграждения. Доволна от съвместната ни работа, отново ползвах услугите й, и благодарение на правните съвети съм на път да си върна и къщата, в която живея, а роднини успяха да я обявят за публична продан. 

Нина Николова

Възхитена съм от професионализма и от вдъхнатата ми надежда за победа на справедливостта! Сърдечно благодаря на адвокат Йорданка Шуманова от „Права за теб“ за проявеното човешко отношение към мен!

О. Крумова

Адвокат Шуманова, искам да изразя голямата си благодарност за доброто човешко и професионално отношение към  мен и положителното решение на казуса с работодателя ми и постъпилите плащания към мен.

С благодарност и уважение, Димитринка Велчева

Препоръчвам екипа на „Права за теб“ и специално адв. Йорданка Шуманова по отношение на казуси в областта на Търговското право, поради изпитаните от мен изключителен професионализъм, отдаденост и бързина при тяхното разрешаване!

Чавдар Денков – управител на „Криейт офис“ ЕООД

Бързото и правилно решаване на юридически казуси от „Права за теб“ неведнъж ни е помагало да се справим с трудни ситуации.

Борислав Николчев – „Изи финанс“ ЕООД

Искрени благодарности на „Права за теб“ за винаги компетентната и своевременна правна помощ по въпроси, свързани с Оперативните програми, реализирани със средства от Европейските фондове, както и във връзка с националния Закон за обществени поръчки! Дългогодишното ни партньорство е причината, поради която успяваме адекватно да защитим интересите на нашите клиенти!

Мария Денкова – управител на „Проджект хаус“ ЕООД

Преди 3 години ползвах услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ за заемане на една обявена работна позиция в адвокатското дружество, което управлявам. Възхитена съм от професионализма и отговорността в работата на екипа на „Права за теб“. Дадените от тях професионални съвети и преценката на качествата на кандидатите доведоха в крайна сметка до наемането не на едно лице, а на две лица на работа. Щастлива съм към днешна дата да споделя, че все още успешно  работя с този екип, който сформирахме с помощта на „Права за теб“, което само по себе си говори за нивото на услугите, които получих. С удоволствие споделям с познати опита си от съвместната работа с агенцията и препоръчвам услугите им, защото смятам, че това е пример за отговорно и професионално отношение към работата, с която се ангажират и заслужават доверие.

Адв. Елена Радева – управляващ партньор в Адвокатско съдружие „Радева и сие“

Ползваме услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ вече 3 години. Благодарение на  изключително добрия  подбор  на  служители, както и адекватните консултации за управлението  им, успяхме да  изградим отличен екип.

Борислав Николчев – „Изи Финанс“ ЕООД 

Отворени врати – безплатни юридически консултации два дни в месеца – всяка първа и трета сряда при предварително записан час.