Съдебното удостоверение се ползва, когато сме страна по дело и за изясняване на определени факти, и обстоятелства е необходим документ, издаден от компетентна институция. Има документи, с които можем да се снабдим, без да е необходимо съдебно удостоверение – когато сме носители на правото да ги получим, например скица или данъчна оценка на имот, който е наша собственост, както и когато сме пълномощник на лице, което има това право. В други случаи обаче единственият законоустановен начин е да се снабдим със съдебно удостоверение – например за получаване на скица или данъчна оценка за имот, който не е наша собственост.
Съдебното удостоверение е официален документ, който ни легитимира пред институцията като лице, имащо право да се снабди с въпросния документ. Тогава тя е длъжна да издаде искания документ или да обясни причините за неиздаването му. Ето защо, когато има такава необходимост, се обръщаме към съда, пред който е висящо делото, с молба да ни издаде съдебно удостоверение, възоснова на което да се снабдим със съответния документ.

Какво е необходимо да направим?

           Първо – следва да подадем молба до съда, пред който делото ни е висящо. Тя съдържа точно посочване на институцията, пред която искаме съдебното удостоверение да послужи и обстоятелствата по делото, които ще се изясняват с искания от институцията документ. Тази молба е свободен текст, като примерен образец, можете да видите тук. /Приложение № 1 – Образец на молба за издаване на съдебно удостоверение/

          Второ – с оглед бързина при издаването повечето съдилища очакват да им предложим проект на удостоверението. Примерен образец можете да видите тук. /Приложение № 2 – Образец на съдебно удостоверение/

         Трето – следва да заплатим такса по сметка на съответния съд в размер на 5 /пет/ лева за 1 /един/ брой съдебно удостоверение. Тази такса не се дължи, в случай че сме подсъдим по делото. Таксата можем да платим във всеки банков офис, обикновено такива има и във всеки съд. Заплащането на таксата може да стане и след произнасянето на съда, като в този случай ще получим удостоверенията само след заплащането й и представянето на документ, удостоверяващ това. Ако към молбата прилагаме няколко проекта на съдебни удостоверения, които да послужат пред една или няколко институции, описваме техния брой в приложенията на молбата и съобразяваме размера на таксата, дължима за всеки брой съдебно удостоверение.

         Страната по делото или нейният пълномощник подписват молбата и я окомплектоват с приложенията – проекта на съдебното удостоверение /в два екземпляра – за нас и за съда/, ведно с документа, удостоверяващ платената такса. Окомплектованата молба се подава в регистратурата на съда по номера на делото /може и от трето лице без да е пълномощник/ или по пощата /препоръчано писмо с обратна разписка, за да разполагаме с документ, удостоверяващ датата на получаване от съда/.

       Съдебното удостоверение ни се издава, след като съдът разгледа молбата и се произнесе положително по нея. Получаваме го лично или чрез пълномощник от деловодителя, обслужващ съответния съдебен състав, който ще поиска да удостоверим това с подписа си, като правим запис: „Днес, ……………… г., долуподписаният/та ……………………………………..,  получих съдебно удостоверение/я – …. брой/я. Подпис: ……….“

        Полученото съдебно удостоверение представяме на институцията, пред която то е издадено да послужи, за да се снабдим със съответния документ, а след издаването му, представяме същия по делото за доказване на съответните факти и обстоятелства. Следим за спазване на сроковете за събиране на доказателства съгласно приложимия процесуален кодекс.

                                                                                                        ПРАВА ЗА ТЕБ.БГ

 

Би сакал да кажам неколку збора за моето искуство со мојот адвокат Йорданка Шуманова.

Уште во првиот контакт со неа можев да увидам дека соработката ќе биде позитивна.

Имавме повеќе средби на коишто се беше спремно однапред и сите документи беа средени и подготвени како што треба.

Посетите што ги имавме во нотарските канцеларии и во министерството беа истотака организирани со голема професионалност, и на двете места не чекавме и севкупно се задржавме по 30 минути.

Професионалност, одлична организациска поставеност и перфектен тајминг, сето ова се одлики на мојот адвокат Йорданка Шуманова и ја препорачувам на секој што има потреба од адвокатски или услужни услуги.

Tодор Миладиновски, Македониjа

Впечатлена съм от професионализма и лоялността на адвокат Йорданка Шуманова. Имах проблеми с бившия си работодател, който преди да напусна, изплащаше възнагражденията ми със забава и след като напуснах отказа да ми изплати дължимото. Адвокат Шуманова, успя да защити правата и интересите ми и получих не само възнагражденията си с лихвите, но и лихва за забава на вече изплатените възнаграждения. Доволна от съвместната ни работа, отново ползвах услугите й, и благодарение на правните съвети съм на път да си върна и къщата, в която живея, а роднини успяха да я обявят за публична продан. 

Нина Николова

Възхитена съм от професионализма и от вдъхнатата ми надежда за победа на справедливостта! Сърдечно благодаря на адвокат Йорданка Шуманова от „Права за теб“ за проявеното човешко отношение към мен!

О. Крумова

Адвокат Шуманова, искам да изразя голямата си благодарност за доброто човешко и професионално отношение към  мен и положителното решение на казуса с работодателя ми и постъпилите плащания към мен.

С благодарност и уважение, Димитринка Велчева

Препоръчвам екипа на „Права за теб“ и специално адв. Йорданка Шуманова по отношение на казуси в областта на Търговското право, поради изпитаните от мен изключителен професионализъм, отдаденост и бързина при тяхното разрешаване!

Чавдар Денков – управител на „Криейт офис“ ЕООД

Бързото и правилно решаване на юридически казуси от „Права за теб“ неведнъж ни е помагало да се справим с трудни ситуации.

Борислав Николчев – „Изи финанс“ ЕООД

Искрени благодарности на „Права за теб“ за винаги компетентната и своевременна правна помощ по въпроси, свързани с Оперативните програми, реализирани със средства от Европейските фондове, както и във връзка с националния Закон за обществени поръчки! Дългогодишното ни партньорство е причината, поради която успяваме адекватно да защитим интересите на нашите клиенти!

Мария Денкова – управител на „Проджект хаус“ ЕООД

Преди 3 години ползвах услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ за заемане на една обявена работна позиция в адвокатското дружество, което управлявам. Възхитена съм от професионализма и отговорността в работата на екипа на „Права за теб“. Дадените от тях професионални съвети и преценката на качествата на кандидатите доведоха в крайна сметка до наемането не на едно лице, а на две лица на работа. Щастлива съм към днешна дата да споделя, че все още успешно  работя с този екип, който сформирахме с помощта на „Права за теб“, което само по себе си говори за нивото на услугите, които получих. С удоволствие споделям с познати опита си от съвместната работа с агенцията и препоръчвам услугите им, защото смятам, че това е пример за отговорно и професионално отношение към работата, с която се ангажират и заслужават доверие.

Адв. Елена Радева – управляващ партньор в Адвокатско съдружие „Радева и сие“

Ползваме услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ вече 3 години. Благодарение на  изключително добрия  подбор  на  служители, както и адекватните консултации за управлението  им, успяхме да  изградим отличен екип.

Борислав Николчев – „Изи Финанс“ ЕООД 

Отворени врати – безплатни юридически консултации два дни в месеца – всяка първа и трета сряда при предварително записан час.